fes-logomacro

סנאט הוא פרויקט אל-מפלגתי ייחודי המפרסם, מאז אוקטובר 1996, ניירות מידע שבועיים בנושאים בוערים העומדים על סדר היום הציבורי בתחומים כלכליים, חברתיים ומדיניים. סנאט" מופק מדי שבוע או שבועיים ומופץ בין חברי כנסת, מנכ"לים של משרדים ממשלתיים וראשי ארגונים כלכליים ומלכ"רים, על מנת שישמש כבסיס מידע בתהליך קבלת החלטות.

הפעילות של "סנאט" קיבלה חשיפה וביטוי תקשורתי נרחב הודות לעקרונות עליהם מקפיד הפרויקט: מידע עדכני, מקצועי, אובייקטיבי ותמציתי. עד לסוף שנת 2010 הופקו כ-400 ניירות מידע כשכל אחד ואחד מהם נכתב על ידי מומחה מוביל בתחומו. נוסף על כך, נערכים במסגרת הפרויקט סקרי דעת קהל בנושאים אקטואליים.

צוות ההיגוי של "סנאט", אשר מתווה את הפעילות, מקיף קשת של דעות ומורכב מד"ר יוסי ביילין (יו"ר), מר ראלף הקסל (מנהל קרן פרידריך אברט בישראל), ח"כ דניאל בן-סימון, ח"כ שי חרמש, ח"כ מירי רגב, וח"כ נחמן שי. היו"ר הראשון של סנאט היה מר חיים הרצוג ז"ל.

עורכי הסנאט: ד"ר רובי נתנזון, מנכ"ל מרכז מאקרו לכלכלה מדינית.

הגר צמרת-קרצ'ר, מנהלת מחקר וחוקרת בכירה, מרכז מאקרו לכלכלה מדינית.

מרכזת הפרויקט: מיכל וייס, מנהלת פרויקטים, מרכז מאקרו לכלכלה מדינית.

כדי לראות ניירות עמדה קודמים תוכלו להשתמש בקישורים בצד (לפי שנה) או בקישור ארכיון.

argaiv1734

פרסום סנאט האחרון

ארגוני זכויות אדם ושינוי חברתי בישראל 2010

Senat# 405 - 15/12/2010

תמצית

תור הזהב של ארגוני זכויות אדם בישראל היה בשנות השמונים והתשעים של המאה הקודמת. במאבקם, זכו הארגונים להישגים לא מעטים בתחומי החקיקה, בפסיקות בג"ץ ובהחלטות ממשלה, הרחיבו את תחומי העיסוק והפכו לגורם משמעותי בזירה הפוליטית-חברתית-משפטית. יחד עם זאת, לא הצליחו הארגונים ליצור שינוי מהותי או להשיג תמיכה ציבורית רחבה, ובשנים האחרונות הם מזהים נסיגה במצב זכויות האדם בישראל והתגברות המאבק בלגיטימיות של פעילותם.

קרא עוד...
Download this file (405.pdf)הורדת קובץ
הדפסה דוא