fes-logomacro

הפרטת אל-על - עם העובדים ולא נגדם

Senat# 206 - 7/6/2003

argaiv1734

תמצית

במהלך חודש יוני 2003 בוצעה הנפקה של חברת אל-על, הנפקה שהוצעה לציבור הרחב באמצעות הבורסה הישראלית. תוצאות ההנפקה עדיין לוטות בערפל מסוים, בשל אופייה - קרי, רכישת אופציות רבות ומעט מניות, והדרך המפותלת למימוש האופציות. בכל מקרה, יש מי שמזדרזים לברך ויש מי שמבקרים ומקטרגים. על עובדה אחת לא ניתן בכל זאת לחלוק - ההפרטה, מנקודת המבט של העובדים, "עברה" בשקט מופתי: העובדים לא שבתו והמטוסים לא קורקעו. ההפרטה של אחת החברות הממשלתיות הגדולות במשק הישראלי בוצעה בשלב זה ללא זעזועים מיותרים ואין ספק כי ממשלת ישראל בכלל, ומשרד האוצר בפרט, רואים בכך סימן מעודד לבאות.

קרא עוד...
Download this file (206.pdf)הורדת קובץ
הדפסה דוא