fes-logomacro

תמונת מצב המשק הישראלי: ביצועי התקציב ומתווה להצעת התקציב לשנים 2011-2012

Senat# 396 - 6/7/2010

argaiv1734

תמצית

מסקירת הנתונים הכלכלים לרבעון הראשון של 2010 עולה כי מגמת ההתאוששות הכלכלית שהחלה באמצע שנת 2009 ממשיכה גם לאורך שנת 2010. מגמת הצמיחה נמשכת כבר 3 רבעונים ברציפות זאת לאחר 11 חודשים רצופים של ירידות שהחלו באמצע שנת 2008. נתון זה משקף את יציבות מגמת ההתאוששות במשק.

קרא עוד...
Download this file (396f.pdf)הורדת קובץ
הדפסה דוא