fes-logomacro

מדוע וכיצד להביא לצמצום משרדי ממשלה בישראל

Senat# 402 - 28/10/2010

argaiv1734

תמצית

בעשרים השנים האחרונות במיוחד השתרש הנוהג הפוליטי להקים בישראל ממשלות רבות משרדים ושרים, לרבות שרים ללא תיק ושרים במשרד ראש הממשלה. המשמעויות של נוהג פסול זה הן עצומות וקשות הן לתקציב המדינה והן לסרבול המנהלי והביורוקראטי של ממשלות ישראל. חוות דעת זאת מנתחת את שורשי התופעה ומתייחסת בפרוטרוט להצעת החוק [ח"כ טיבייב, חסון, מולה, פ/18/2360 ] להביא לצמצום במשרדי הממשלה. חוות הדעת ממליצה כיצד אכן ניתן להביא לשיפור של ממש במספר משרדי הממשלה ובכך לתרום ליעילות עבודת הממשלה.

קרא עוד...
Download this file (402f.pdf)הורדת קובץ
הדפסה דוא