fes-logomacro

ארגוני זכויות אדם ושינוי חברתי בישראל 2010

Senat# 405 - 15/12/2010

argaiv1734

תמצית

תור הזהב של ארגוני זכויות אדם בישראל היה בשנות השמונים והתשעים של המאה הקודמת. במאבקם, זכו הארגונים להישגים לא מעטים בתחומי החקיקה, בפסיקות בג"ץ ובהחלטות ממשלה, הרחיבו את תחומי העיסוק והפכו לגורם משמעותי בזירה הפוליטית-חברתית-משפטית. יחד עם זאת, לא הצליחו הארגונים ליצור שינוי מהותי או להשיג תמיכה ציבורית רחבה, ובשנים האחרונות הם מזהים נסיגה במצב זכויות האדם בישראל והתגברות המאבק בלגיטימיות של פעילותם.

קרא עוד...
Download this file (405.pdf)הורדת קובץ
הדפסה דוא