fes-logomacro

fes-logo
קרן פרידריך אברט

סנאט נתמך על ידי קרן פרידריך אברט במסגרת מכלול פעולות שמטרתן לספק מידע מקצועי בנושאים כלכליים-חברתיים ובנושאים פוליטיים למקבלי החלטות בזירה הפוליטית.

argaiv1734

קרן פרידריך אברט

קרן פרידריך אברט היא קרן גרמנית רעיונית המחויבת לסוציאל-דמוקרטיה, לפלורליזם ולשיתוף פעולה בינלאומי. הקרן נוסדה ב-1925 ברוח מורשתו הפוליטית של פרידריך אברט, הנשיא הראשון שעלה לשלטון בבחירות דמוקרטיות בגרמניה. לאחר שהוצאה אל מחוץ לחוק ב-1933 ונוסדה מחדש ב-1947, המשיכה הקרן לפעול לקידום הרעיון הסוציאל-דמוקרטי ולפיתוח מודעות פוליטית.

תחומי פעילותה העיקריים של הקרן הם:

- סולידריות החברתית

- תרבות דמוקרטית

- חדשנות ומעורבות

- גלובליזציה המבוססת על סולידריות

קרן פרידריך אברט בישראל

קרן פרידריך אברט פעילה בישראל כבר משנות ה-60 ופתחה את משרדה בתל אביב ב-1978. מאז ועד היום הקרן מחויבת לחיזוק החיבורים בין ישראל לגרמניה, לזיכרון העבר, לצדק חברתי ולערכים סוציאל-דמוקרטיים. להגשמת היעדים הללו אנו פועלים בשיתוף פעולה עם ארגונים מקומיים על מנת לפתח יחד פרויקטים ברוח של דמוקרטיה, שוויון מגדרי ודו-קיום בשלום.

להשגת מטרותיה הקרן נעזרת בשיטות מגוונות ובכלים שונים:

- דיאלוג, כנסים ומפגשים

- מחקר וניתוח פוליטי וחברתי-כלכלי

- השכלה פוליטית והכשרת מנהיגות

- ייעוץ פוליטי

אתר האינטרנט של קרן אברט בישראל: http://www.fes.org.il