fes-logomacro

השלכות הגרוש של עובדים זרים מישראל

Senat# 1 - 29/12/99

argaiv1734

תמצית

קיימים כרבע מליון עובדים ומחציתם עובדים השוהים ללא היתר וללא רשיון עבודה. הגירת עובדים מארצות מתפתחות למדינות מפותחות הינה תופעה כלל עולמית. בישראל - המחסור המתמשך בעובדים פשוטים (שהתחזק עקב ההגבלות הביטחוניות), התפוקות הגבוהות של הזרים ונכונותם לעסוק בעבודות פשוטות וקשות, מעודדים העסקת שכירים ממדינות זרות.

קרא עוד...
Download this file (senat01.pdf)הורדת קובץ
הדפסה דוא