fes-logomacro

ניירות עמדה סנאט:‬ 2008
סוגיות מדיניות כלכלית וחברתית בעקבות המשבר הכלכלי העולמי
Senat# 360 - 23/12/2008

תמצית


מטרת המסמך הנוכחי לספק מידע כללי על המשבר הכלכלי בארה"ב שנמצא בפתחנו, ניתוח צעדי המדיניות שבוצעו על ידי הממשל ולאן הם מובילים אותנו. ולאחר מכן לתאר את השפעתו של המשבר על ישראל תוך התמקדות בדרכים בהן יש להתאים את המדיניות הכלכלית ואת המדיניות החברתית אליו. בהמשך מובאת התייחסות להתמודדות הצפויה על ידי המוסד לביטוח לאומי עם המשבר והצעות קונקרטיות השאובות מהמדיניות הבריטית לעידוד המגזר העסקי בישראל לנוכח המשבר כדי שזה יספק את התמיכה הדרושה לאוכלוסיות הבלתי מכוסות על-ידי המוסד לביטוח לאומי.

argaiv1734

קרא עוד...
Download this file (360big.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
אמצעים להגברת יעילות מנגנוני אכיפת זכויות עובדים
Senat# 359 - 12/8/2008

תמצית


הדין הישראלי מאגד אמנם מסגרת חקיקתית רחבה ומפורטת, המתיימרת לספק הגנה מלאה לציבור העובדים במשק הישראלי המשתנה, אולם עקב השינויים הרבים שחלו בכלכלה ובחברה הישראלית, כמו גם השפעת הגלובליזציה ויצירת מסגרות העסקה מגוונות, הדין הישראלי רחוק מלספק הגנה הולמת לציבור העובדים. יתר על כן, תת אכיפה של חוקי העבודה על ידי הגורמים האחראים על כך במדינה, בשילוב עם נגישות נמוכה של עובדים לבתי הדין. וסבירות גבוהה למיצוי חלקי של זכויות בבתי הדין, מנציחה תופעה רחבת היקף של הפרה שיטתית של זכויות עובדים. נהיר כי המצב המתואר דורש רפורמה מהותית. על המדינה האחריות למסד מנגנוני אכיפה מיטביים, אשר יפגעו באופן משמעותי בכיסם ובאפשרויות התעסוקה של מעסיקים עבריינים

קרא עוד...
Download this file (359 BIG.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
ניתוח השוואתי של תפקוד הממשלה בנושאים כלכליים- חברתיים משנת 1992 עד שנת 2008 - ממצאי סקרי דעת קהל
Senat# 358 - 12/8/2008

תמצית


מאז שנת 1992 עורך פרויקט סנאט סקר בנושא הערכת הציבור את תפקודה של הממשלה המכהנת בעת בה נערך הסקר, בנושאים כלכליים וחברתיים. הנושאים בהם מתבקש הציבור להעריך את תפקודה של הממשלה הם: חינוך, בריאות, אבטלה, שכבות חלשות, ציבור הפנסיונרים, תשתית כבישים, קליטת עלייה, דיור, שכר ואינפלציה.

קרא עוד...
Download this file (358.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
אינדיקאטורים עיקריים בישראל בהשוואה למדינות ה-OECD
Senat# 357 - 11/6/2008

תמצית


קצב גידול האוכלוסייה בישראל גבוה יחסית לממוצע ב-OECD, בין השאר כיוון שחלק ניכר מאזרחיה אדוק דתית (ליהדות ולאסלאם). שיעור בני הנוער שאינם עובדים ואינם לומדים לכאורה גבוה בהרבה מממוצע ב-OECD, אך כאשר לוקחים בחשבון את הגיוס לצבא, בפועל, שיעור זה נמוך מהממוצע במדינות ה-OECD. שיעור משקי הבית העניים גבוה משמעותית מהממוצע ב-OECD, אך דרכי חישובו שונות. שכרם הנמוך יחסית של המורים ומספר התלמידים הגבוה בכיתה בישראל, תורמים להישגים הנמוכים של ילדי ישראל במבחני PISA.

קרא עוד...
Download this file (357.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
הטרוגניות בחברה ובחינוך בישראל
Senat# 356 - 30/10/2008

תמצית


מערכת החינוך בישראל מאופיינת בהטרוגניות רבה, ולכל מגזר אתני-תרבותי תת-מערכת חינוך משלו. קיימים פערים גדולים בתוך מערכת החינוך בין המגזר היהודי למגזר הערבי, ובין רמות סוציו-אקונומיות שונות. כיום יש משאבים משמעותיים לסגירת פערים רק בחינוך היסודי. ראוי להפנות משאבים נוספים לסגירת פערים בחטיבות הביניים. יש להדגיש לא רק את כמות המשאבים אלא גם את אופן השימוש בהם. אין פתרונות קסם בנמצא, ויש לצפות כי זמן רב יעבור בטרם יורגש שינוי משמעותי

קרא עוד...
Download this file (356F.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
עסקים קטנים במדינות המערב תמונת מצב ומדיניות ממשלתית
Senat# 355 - 29/7/2008

תמצית


בישראל 414 אלף עסקים, 392 אלף פעילים, מתוכם כ-17 אלף (4%) הם עסקים גדולים. מתוך העסקים הפעילים, 375 אלף (96%) הם עסקים קטנים או בינוניים, כאשר 69% מהם הם עוסקים מורשים והשאר (31%) הם חברות ושותפויות. עסקים קטנים או בינוניים מעסיקים 1.1 מיליון עובדים, שהם 42.3% מסך המועסקים במשק, וכ-55% מסך המועסקים במגזר העסקי. מתוך סך הפדיון של המגזר העסקי בישראל, 33% מגיעים מעסקים קטנים ובינוניים (280 מיליארד ₪, דהיינו, פדיון שנתי ממוצע לעסק 800 אלף ₪ בשנה).

קרא עוד...
Download this file (355.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
פרשת דרכים במו"מ המדיני עם סוריה והפלסטינים
Senat# 354 - 28/7/2008

תמצית


החודשים האחרונים, ובמיוחד אילו שקדמו לחקירות רה"מ סביב פרשת טלנסקי, התאפיינו בזירה המדינית במו"מ אינטנסיבי בין ישראל לבין אש"ף ובין ישראל לבין ממשלת סוריה. על השולחן מונחות שתיים מהסוגיות הבוערות ביותר עבור ישראל לטווח הבינוני והארוך: הגעה להסדר קבע עם אש"ף שאמור להוביל לשלום בין מדינת ישראל לבין מדינה פלסטינית; והגעה להסכם שלום עם סוריה, במתכונת ההסכם שהושג בשנת 1979 בין ישראל למצרים.

קרא עוד...
Download this file (354.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
מחנק האשראי של עסקים קטנים ובינוניים בישראל
Senat# 353 - 22/7/2008

תמצית


מחנק האשראי, שמקורו בשוק הסאב-פריים האמריקני, מגביר את אי הוודאות בשווקים הפיננסיים, מייקר ומצמצם את האשראי המוצע. אשראי הינו אחד הגורמים הדומיננטיים ביותר ביצירת סביבה עסקית פורה.

קרא עוד...
Download this file (353f.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
הרפורמה בעמלות הבנקים
Senat# 352 - 15/7/2008

תמצית


הרפורמה בעמלות הבנקים, אשר הוכנסה לתוקף ב-1 ביולי השנה על ידי בנק ישראל, הנה בבחינת צעד ראשוני בדרך ליצירת מודעות ויכולת השוואה בקרב הצרכנים הישראלים. עם זאת, כבר בשלבים הראשונים ליישומה עולות סוגיות מהותיות אשר עלולות לגרום לתוצאותיה אולי אף לפגוע בצרכן הישראלי.

קרא עוד...
Download this file (352.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
יוזמת ה- Union for the Mediterranean (UFM) והשפעתה על ישראל
Senat# 350 - 7/6/2008

תמצית


יוזמת ה- UFM של נשיא צרפת, ניקולא סרקוזי, החלה כקריאה ליצירת ''איחוד ים תיכוני' בין קבוצה מצומצמת של מדינות מהאיחוד האירופי ומצפון אפריקה, אבל לאור לחצים פוליטיים מכל הצדדים המעורבים הפכה ליוזמה הכוללת 38 מדינות באירופה ובאגן הים התיכון, עם יעדים פחות מוגדרים. אף כי תושק רשמית רק במחצית חודש יולי 2008, הפוטנציאל הגלום בה עבור ישראל ושכנותיה כבר מעורר עניין. הגדרת היעדים ואופן פעולת התכנית עשויות להיות בעלי חשיבות מכרעת בהקשר זה.

קרא עוד...
Download this file (350.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
<< התחלה < הקודם 1 2 3 4 הבא > סיום >>

דף 1 מ 4