fes-logomacro

‎ ‫ניירות עמדה סנאט:‬ 1999‬
עמדות הציבור הישראלי כלפי שיטת הבחירה הישירה לראש הממשלה סקר דעת קהל
Senat# 104 - 30/12/99

תמצית


חוק הבחירה הישירה הוחל לראשונה בבחירות לכנסת ה14-. החוק מביא לידי ביטוי שילוב בין משטר פרלמנטרי למשטר נשיאותי, ובהקשר זה הוא ייחודי לישראל.

argaiv1734

הדפסהדוא

 
הצעת התקציב וחוק הסדרים במשק ניתוח ההשלכות הכלכליות והחברתיות שנת 2000
Senat# 103 - 30/12/99

תמצית


בשנים 1996-1999 נוצרו רק כ120,000- מקומות עבודה במשק הישראלי, כתוצאה מהמיתון ששרר בתקופה זו. שיעור האבטלה הגיע לרמה של כ9.1%- ברבעון השלישי של שנת 1999 (8.9% בממוצע שנתי), כלומר כ213,000- בלתי מועסקים. הגידול בתוצר המקומי הגולמי צפוי להגיע ב1999- ל2.0%- לפי אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בדומה לגידול ב1998- (2.2%). שיעור צמיחה זה משקף ירידה בתוצר לנפש של כ0.3%- ב1999- לאחר ירידה של כ0.2%- ב1998-.

קרא עוד...
Download this file (SENAT103.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
סוריה - ישראל: סוף הסכסוך?
Senat# 102 - 27/12/99

תמצית


ב15- בדצמבר, 1999, חודשו בוושינגטון שיחות השלום בין סוריה לישראל, לאחר שהופסקו על ידי ישראל במארס, 1996, בשל סירובה של דמשק לגנות את פיגועי החמאס בירושלים ובתל אביב. (יש אולי סמליות בכך שהשיחות חודשו כעבור 18 שנה ויום בדיוק לאחר קבלת "חוק (סיפוח) הגולן" בכנסת ביום 14/12/81). למרות הנאום הנוקשה של שר החוץ הסורי, פארוק אל-שרע ניתן להעריך כי המשא ומתן בוושינגטון עשוי להניב הסכם שלום בין דמשק לירושלים, והשאלה הקרדינלית היא מהם המניעים והאינטרסים של משטר אסד בחתימת הסכם כזה עם ישראל.

קרא עוד...
Download this file (Senat102.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
עמדות הציבור הישראלי כלפי העובדים הזרים סקר דעת קהל
Senat# 101 - 27/12/99

תמצית


עד שנת 1993 היו בישראל רק כ20- אלף עובדים זרים. הגורם העיקרי למתן אישורי הכניסה הרבים לעובדים זרים דווקא בתקופה ההיא היה גל פיגועי הטרור, שבעקבותיו הוטלו הגבלות על כניסת עובדי השטחים לישראל. מאז שנפרץ הסכר, והפתרון של הבאת עובדים ממדינות העולם השלישי התגלה כיעיל ונוח המשיך מספר העובדים הזרים לגדול בשיעורים גבוהים ביותר. דרישות המעסיקים הלכו וגברו, ולעיתים אף הופעלו לחצים קשים על הממשלה. ענפי שוק העבודה אליהם יועדו העובדים שיובאו הלכו והתרחבו והם עומדים על סיעוד (6.4% מכלל העובדים הזרים נכון ל1997-), מלונאות (2.1%), מסעדות (1.8%), חקלאות (19.8%), תעשייה (2.0%) ובניין (67.8%). העובדים הזרים עובדים במשלחי יד ובמקומות עבודה שאינם מועדפים על העובדים הישראלים, ומכאן הצורך בהם. חלק גדול מהעובדים הזרים הובאו ללא היתרים, ולפיכך לא קיימים מספרים מדויקים לגבי גודל התופעה. ההערכה המקובלת היא שכיום ישנם כ- 250 אלף עובדים זרים בישראל, כאשר מחציתם בלתי חוקיים.

קרא עוד...
Download this file (Senat101.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
היקף הפערים החברתיים ואופן הגדרתם
Senat# 99 - 27/12/99

תמצית


האם יש רעב בישראל? רעב הוא מושג מוחלט. אדם רעב הוא אדם שאינו אוכל לשובע, או סובל מתת תזונה. מערכת גמלאות המוסד לביטוח לאומי אינה מצליחה לחלץ כמחצית העניים מעוני. אך נשאלת השאלה, האם היא גם לא מספיקה על מנת לחלצם מרעב.

קרא עוד...
Download this file (Senat99.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
השלכות ההפרדה הכלכלית בין ישראל לרשות הפלשתינאית
Senat# 96 - 28/12/99

תמצית


הרשות הפלשתינאית עדיין לא הגיעה להכרעה פוליטית חד משמעית בשאלה האם להמשיך באינטגרציה הכלכלית עם ישראל ולהעמיקה או להתנתק מישראל ולהרחיב קשריה עם העולם הערבי.הרשות הפלשתינאית עדיין לא הגיעה להכרעה פוליטית חד משמעית בשאלה האם להמשיך באינטגרציה הכלכלית עם ישראל ולהעמיקה או להתנתק מישראל ולהרחיב קשריה עם העולם הערבי.

קרא עוד...
Download this file (Senat96.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
זכויות הנכים בביטוח לאומי
Senat# 95 - 28/12/99

תמצית


במסגרת חוק ביטוח נכות כללית מוענקות לנכים הגמלאות הבאות: קצבת נכות כללית, גמלה לשירותים מיוחדים, גמלה לילד נכה וקצבה למוגבלים בניידות. חוק ביטוח נכות מקנה זכות גם לשיקום, וזאת לנכים בעלי פוטנציאל שיקומי, כדי שיוכלו להיכלל בשוק העבודה. העלות השנתית של הקצבאות לנכים הינה כ4.03- מיליארד ש"ח.

קרא עוד...
Download this file (Senat95.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
פערים בהקצאת המשאבים לחינוך העברי לעומת החינוך הערבי
Senat# 94 - 27/12/99

תמצית


נשווה את משאבי החינוך העומדים לרשות המגזר היהודי והמגזר הערבי במספר תחומים: איכות כוח אדם בהוראה, מספר כיתות ומספר שעות הוראה ושעות טיפוח.

קרא עוד...
Download this file (Senat94.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
החוק הנורווגי
Senat# 93 - 27/12/99

תמצית


החוק הנורווגי קובע כי חברי הפרלמנט המתמנים לתפקיד שר יפסיקו את כהונתם. במקומם מתמנים הנציגים הבאים בתור. עם זאת, מקומו של השר המתפטר מובטח אם יפרוש מהממשלה. במקרה זה, האחרון מבין המצטרפים לכנסת ממפלגתו יפנה את מקומו.

קרא עוד...
Download this file (Senat93.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
התרת אמצעי חקירה פיזיים של השב"כ
Senat# 92 - 29/12/99

תמצית


בתחילת ספטמבר נתן בג"צ את החלטתו בפסק דין שזכה לכינוי "בג"צ העינויים". בג"צ פסק שלפי המצב המשפטי השורר היום אין לשב"כ סמכות לנקוט באמצעי חקירה פיזיים נגד נחקריו. פסק הדין טפח לא רק על פני השב"כ, אלא גם על פניו של ראש הממשלה כמי שמופקד על השב"כ וכיו"ר ועדת השרים לעניין ההיתרים המיוחדים ועל פניו של היועץ המשפטי לממשלה שעמדתו המשפטית הייתה במשך שנים רבות שהאמצעים שנפסלו היו חוקיים ונתן גיבוי מלא לחוקרי השב"כ. לא חלפו ימים ספורים ואלה קראו ליזמת חקיקה, שתאפשר לשב"כ לנקוט אמצעי חקירה פיזיים לפחות במקרים מיוחדים כגון ה"פצצה המתקתקת".

קרא עוד...
Download this file (Senat92.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
<< התחלה < הקודם 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא > סיום >>

דף 1 מ 10