fes-logomacro

‎ ‫ניירות עמדה סנאט:‬ 2001
ניתוח השוואתי של תפקוד הממשלה בנושאים כלכליים-חברתיים משנת 1992 עד שנת 2001 ממצאי סקר דעת קהל

Senat# 160 - 13/12/2001

argaiv1734

תמצית

הניתוח שלהלן משווה את הערכות הציבור לגבי תפקוד הממשלה בנושאים חברתיים וכלכליים בשבע נקודות זמן בין 1992 ל2001- שונות, על פני חמש ממשלות שונות: ממשלת שמיר ב1992-, ממשלת רבין ב1993- ו1994-, ממשלת נתניהו ב1997- ו1998-, ממשלת ברק ב2000-, וממשלת שרון ב2001-. בכל אחת מהשנים דלעיל נערך סקר במתכונת זהה בקרב מדגם מייצג של כ500- נשאלים עם אותן שאלות בנוגע לרמת שביעות הרצון של הציבור מממשלתו. אחת ממטרות הסקר היתה לבחון כיצד מתייחס הציבור למדיניות הממשלות השונות בתחומי החברה והכלכלה, שמאז ומתמיד עמדו בצלו של התחום הבטחוני.


קרא עוד...
Download this file (Senat160.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
טרור על רקע אתני - מקרי דוגמא

Senat# 159 - 10/12/2001

תמצית

הניסיון ההיסטורי מלמד על הקושי הרב הטמון בהתמודדות עם תופעות הגרילה והטרור. להלן נציג מספר מקרי מבחן שבהם משטרים התמודדו עם תופעת הטרור שנשענה על בסיס אתני ולמען שחרור לאומי.

קרא עוד...
Download this file (Senat159.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
עסקת חבילה אל מול צרכי המשק

Senat# 158 - 28/11/2001

תמצית

כאשר מדובר על עסקת חבילה ככלי מדיניות צריך ורצוי לזכור מה היו התנאים להצלחתה בשנות ה80-. בנוסף נשאלת השאלה האם עסקאות חבילה הן תחליף למדיניות כלכלית וחברתית של ממש.

קרא עוד...
Download this file (Senat158.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
תוכנית ההפרדה החד צדדית בין ישראל לישות פלסטינית יתרונות וחסרונות

Senat# 157 - 20/11/2001

תמצית

המציאות המדינית והביטחונית הנוכחית מובילה כוחות פוליטיים מימין ומשמאל לבדיקת היתכנות, ולהעלאת הצעות לתוכניות מדיניות אלטרנטיביות. אחת התוכניות הזוכות להתעניינות רבה ביותר, הינה תוכנית ההפרדה החד צדדית בין ישראל לבין ישות מדינית\מדינה פלסטינית. האטרקטיביות של תוכנית זאת מבוססת הן על היותה תוכנית המדברת אל ליבו של הקונצנזוס הישראלי, והן מן התחושה שהיא עונה לכאורה לבעיות המיידיות של ישראל הנובעות מהמבוי הסתום המדיני-ביטחוני, שנראה בעיני רבים כמצב בלתי פתיר.

קרא עוד...
Download this file (Senat157.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
משקל הבטחון בישראל ובעולם

Senat# 156 - 14/11/2001

תמצית

על רקע המצב בעולם ופרסומו של תקציב המדינה הכולל הגדלת הנתח הבטחוני, נציג להלן נתונים השוואתיים על פריסתו של הנשק בעולם, ייצורו וייבואו המבוססים על מאגרי הנתונים של מכון השלום בשבדיה - SIPRI. יש לציין כי ההוצאה הצבאית בעולם הגיעה לרמתה הנמוכה ביותר בתקופה שלאחר המלחמה הקרה ב1998-, ומאז חלה עלייה של כ5%- בהוצאה זו במונחים ריאליים, בשנת 2000 היא עמדה על כ798- מיליארד דולר, כלומר ממוצע עולמי של כ130- דולר לנפש.

קרא עוד...
Download this file (Senat156.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
המגמות העיקריות בתקציב המדינה לשנת 2002

Senat# 155 - 11/11/2001

תמצית

תקציב המדינה שאושר בשבוע שעבר מסתכם ב254.8- מיליארד ש"ח, ורובו ככולו נקבע על סמך התקציב של שנה שעברה, כמדי שנה. הויכוח והמחלוקות לגבי התקציב נסבים על שיעור הגידול של תקציבי המשרדים והאגפים השונים, זאת בעוד שאת המדיניות ניתן ורצוי לשנות באותה מסגרת של גרעון, באמצעות שינוי פנימי בסדרי העדיפויות כפי שנעשה בשנים 1993-1996, אז חלה עליה של כ60%- בהשקעה בכבישים וגידול ניכר בתקציב החינוך.

קרא עוד...
Download this file (Senat155.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
מדידת העוני בישראל בהשוואה בינלאומית

Senat# 154 - 31/10/2001

תמצית

נתוני העוני המתפרסמים מדי שנה ע"י המוסד לביטוח לאומי, מבוססים על קו עוני שנקבע באופן שרירותי בתחילת שנות ה70-''. המאמר שקבע את הקו שעל פיו נמדד העוני בישראל ונתוניו הופכים לחלק אינטגרלי מהשיח התקשורתי והפוליטי, היה בבחינת מאמר ראשוני וארעי וכך הוא גם נקרא, אלא שמאז הוא התקבע כאומדן האולטימטיבי להיקף, תחולת ועומק העוני בישראל.

קרא עוד...
Download this file (Senat154.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
הקמת תחנת כוח פחמית חדשה לעומת חלופת הקמת טורבינות גז

Senat# 153 - 28/10/2001

תמצית

בסוף אוגוסט 2001 נעתר שר התשתיות הלאומיות לפניית חברת החשמל (חח"י) ואישר את הקמתה של תחנת כוח פחמית חדשה בת 1,200 מגהוואט באשקלון, וזאת בניגוד לחוות הדעת של הגורמים המקצועיים במשרדי התשתיות, האוצר והמשרד לאיכות הסביבה. החלטה זו תביא לייצור חשמל יקר יותר ומזהם יותר מאשר אלטרנטיבת ייצור חשמל באמצעות תחנות כוח המבוססות על גז טבעי. העלות הכוללת למשק של החלטה זו תהיה למעלה משני מיליארד דולר. יודגש כי במדינות המערב לא הוקמו בעשור האחרון תחנות כוח פחמיות חדשות ואף נסגרו תחנות רבות מסיבות אקולוגיות ושיקולי זמינות קרקע.

קרא עוד...
Download this file (Senat153.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
מעקב בינלאומי על קיום הסכמים להפסקת אש

Senat# 152 - 29/7/2001

תמצית

ההחלטה על הפסקת האש והתניית השיח בין ישראל לרשות הפלשתינאית בקיומה, מעלה את הצורך להגדיר כללים מוסכמים באמצעות צד ניטראלי בנוגע לתנאים ולנסיבות בהם מתקיימת בפועל הפסקת אש ומי מהצדדים מפר אותה. במצב הנוכחי קיימת דרישה לכלים חדשים ומפותחים שיוכלו להוציא את שני הצדדים המסוכסכים מהתסמונת של "מעגל הדמים". מספר המנגנונים הקיימים בעולם לשמירה על הפסקת אש רבים, וכולם מוקמים אד-הוק לסכסוך מסוים, ומותאמים לנסיבות הספציפיות שמאפיינות אותו. ההסכמים מפוקחים על-ידי מערכת בינלאומית שמטרתה לדווח אם אחד מהצדדים הפר את ההסכם. בחלק מהמקרים המערכת הבינלאומית אף פועלת ליישומם של הסכמי הפסקת האש.

קרא עוד...
Download this file (Senat152.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
נטל המיסים בישראל בהשוואה בינלאומית

Senat# 151 - 12/7/2001

תמצית

נטל המיסוי הישיר על יחידים בישראל עומד על 16.0% מהתמ"ג בשנת 2001 (לעומת 15.2% בשנת 1998) והוא מאופיין בסף מס גבוה, עליה תלולה במס השולי ורמת מס עליונה שמתחילה ברמת הכנסה נמוכה יחסית. נטל המיסוי הישיר הממוצע (כולל מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, מס מעסיקים ומיסי רכוש) עומד על 25.8% מהתמ"ג והוא גבוה בהשוואה לארה"ב, בריטניה, יוון, יפן, ספרד ופורטוגל.

קרא עוד...
Download this file (Senat151.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
<< התחלה < הקודם 1 2 3 4 הבא > סיום >>

דף 1 מ 4