fes-logomacro

ניירות עמדה סנאט:‬ 2002
מצבו של המשק הישראלי והשוואה בינלאומית

Senat# 184 - 7/10/2002

argaiv1734

תמצית

המשק הישראלי נמצא בפרשת דרכים. כמדי שנה בתקופה זו מתקבלות החלטות לגבי המדיניות הכלכלית לשנה הקרובה. כתוצאה מכך, נקבעת גם מסגרת התקציב, גודל הגרעון ויעדי הצמיחה לשנת 2003. בשנת 2001 באותה תקופה היו הערכות אופטימיות בנוגע להתפתחותו של המשק לקראת שנת 2002 והציפיה הייתה לצמיחה של כ4%- לפחות. במהרה התברר כי ציפיות אלו היו אופטימיות מידי והתעורר צורך דחוף לערוך שינויים מהותיים בתקציב המדינה לשנת 2002 לקראת סוף שנת 2001. אישור התקציב בוצע באיחור והתבסס על התחייבות מפורשת של האוצר לערוך בו ריסון פיסקלי. בעקבות התחייבות זו הוריד הנגיד ב23/12/2001- את הריבית ב2%-. הצעדים הפיסקליים לא בוצעו ואף אושרו בכנסת חוקים פופוליסטיים אשר הגבירו את הציפיה להתרחבות גדולה יותר בגרעון, שעשוי היה להסתכם בכ20- מיליארד ש"ח, דהיינו כ5%- מהתמ"ג.

קרא עוד...
Download this file (Senat184.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
ישראל והאיחוד האירופאי: יחסים על נתיב לא רצוי מבחינתה של ישראל

Senat# 183 - 7/4/2002

תמצית

עד לשנת 1989 נבעה חשיבותו של אגן הים התיכון מתפקידו במאזן האסטרטגי של המלחמה הקרה. עם התמוטטותה של ברית המועצות ירד ערכן האסטרטגי של מדינות בודדות באגן הים התיכון, בד בבד לירידה בערכו האסטרטגי של האזור בכללותו. בשל כך למשל, נדחקו הצידה האינטרסים הספרדיים, לפתח יחסים עם מדינות שכנות. גרמניה מצידה העניקה קדימות ראשונה לאירועים במזרח אירופה.

קרא עוד...
Download this file (Senat183.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
התפתחות מוסדות משפטיים בינלאומיים עד לפתיחתו של בית הדין הבינלאומי הפלילי הקבוע ב-1.7.2002

Senat# 182 - 26/6/2002

תמצית

החוק הבינלאומי הוגדר באופן מסורתי כחוק הישים ביחסים שבין מדינות ורק בהם. אחריות היחיד לפשעים בינלאומיים הייתה בפני מוסדות לאומיים שיישמו את סמכותם הריבונית. להלן נתאר את ההתפתחויות העכשוויות במשפט הבינלאומי תוך התייחסות לשלושה מנגנונים: טריבונלים בינלאומיים, סמכות שיפוט אוניברסלית בעיקר דרך הפריזמה של בלגיה ולבסוף הקמת בית המשפט הפלילי הבינלאומי במסגרת בית המשפט הבינלאומי בהאג.

קרא עוד...
Download this file (Senat182.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
שיח דמוקרטי בעולם הערבי בתחילת המאה העשרים ואחת

Senat# 181 - 20/6/2002

תמצית

הנושא של דמוקרטיה וזכויות אדם עומד בשנים האחרונות במוקד ההתעניינות הפוליטית והאקדמית בעולם הערבי. עובדה זו באה לידי ביטוי בשני מישורים מרכזיים: ראשית, במישור של השיח והרטוריקה במיוחד כפי שהם משתקפים בעיתונות. שנית, במישור המעשי. מאז אמצע שנות השמונים כמעט כל המדינות הערביות נקטו צעדים ברמות שונות, שניתן לכנותם צעדי פתיחות וליברליזציה פוליטית. צעדים אלו כללו את צמצום הצנזורה על העיתונות, הכרה בפעילות מפלגתית, ובעיקר, עריכתן של סוג מסוים של בחירות פרלמנטריות. במצרים, למשל, הבחירות הפרלמנטריות האחרונות נערכו בדצמבר 2000. בבחירות אלו זכתה המפלגה השלטת ב-85.5% ממושבי הפרלמנט (388 מתוך 442). תוצאה זו מייצגת שינוי דמוקרטי מסוים יחסית לשנים שקדמו שבהן מפלגת השלטון זכתה ב-99%. חיזוק נוסף לטענה זו אפשר למצוא בעובדה שחלק מהדמויות המרכזיות של המפלגה השלטת לא הצליחו להיבחר בבחירות אלו. בירדן אימץ בית המלוכה באפריל 1989 מדיניות של ליברליזציה פוליטית. אחת התוצאות של מדיניות זו הייתה עריכתן של שתי מערכות בחירות פרלמנטריות, רב-מפלגתיות ויחסית חופשיות (נובמבר 1989 ונובמבר 1993). בבחירות הללו השתתפו כמעט כל המפלגות הפוליטיות במדינה, כולל האחים המוסלמים. אלה האחרונים השיגו בבחירות אלו הישגים מרשימים והפכו למפלגה הגדולה ביותר בפרלמנט הירדני. בהמשך לכך, האחים המוסלמים צורפו למשך תקופה קצרה (מתחילת ינואר ועד תחילת יוני 1991) לממשלה ונציגם נבחר לתפקיד יו"ר הפרלמנט וכיהן בו במשך שלוש שנים.

קרא עוד...
Download this file (Senat181.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
מגמות בחברה הפלסטינית כיום

Senat# 180 - 6/12/2002

תמצית

החברה הפלסטינית מצויה כיום במשבר החמור ביותר מאז כינון הרשות הפלסטינית ב-4991. המשבר משתקף לכאורה בעיקר בסכסוך המזוין עם ישראל ומחירו הכבד במונחים של ירידה ברמת החיים, אבדות בנפש ורכוש והגבלות על חופש התנועה והפעילות הכלכלית. אולם מעבר לכל אלה, וללא קשר לעימות המזוין עם ישראל, זהו משבר חברתי-פוליטי עמוק שאליו נוספת תחושת התפוררות חברתית ופוליטית ואכזבה עמוקה מהמנהיגות ההיסטורית בראשות ערפאת וצמרת אש"ף שפעלה תחתיו ומילאה תפקידי מפתח ברשות. שני מרכיבים אלה - העימות האלים עם ישראל והתפוררות המוסדות הפוליטיים הפלסטינים - מביאים רבים בחברה הפלסטינית למצב של אי-ודאות קשה, אם לא ייאוש, הן באשר לעתידם האישי והחברתי, והן באשר לעתיד קיומה של הרשות הפלסטינית. כל זאת אם לא יחול שינוי עמוק במצב הנתפס כתלוי יותר מתמיד בחידוש תהליך ההידברות עם ישראל.

קרא עוד...
Download this file (Senat180.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
הון שחור - גורמים והערכות כמותיות

Senat# 179 - 6/5/2002

תמצית

המושג "הון שחור", מבטא, בדרך כלל את סך הכל הפעילות הבלתי מדווחת המתקיימת במשק לאומי, אם כחלק מזרם הפעילות השנתית ואם כמלאי הון, בנקודת זמן נתונה. המושג "הון שחור", כולל מרכיבים רבים ומגוונים, החל מחלק הפעילות הבלתי מדווח, בפעילות חוקית דרך פעילות פלילית כמו סמים, הימורים ומימון טרור ועד פעילות "אפורה" וחוקית חלקית, כמו שוק אפור לאשראי, עובדים זרים עם ובלי רשיון. בסקירה זו ניבחן את הגורמים המרכזיים לקיומו של "ההון השחור" במדינות השונות וניבחן את המגמות בישראל ובסיכום, ניתן ההערכה כמותית של הפעילות הבלתי מדווחת בישראל ובארצות המפותחות, לאור ממצאים ומחקרים אמפריים שנעשו בישראל ובחו"ל.

קרא עוד...
Download this file (Senat179.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
משבר קריסתו של הבנק למסחר מלמד כי יש להנהיג ביטוח פקדונות בישראל

Senat# 178 - 29/5/2002

תמצית

במשך השנים התפתחו אמצעים שונים כדי למנוע מעילות במוסדות פיננסיים, כגון הפרדה בין היחידה בבנק שקושרת עסקות לבין היחידה שרושמת אותן בהנהלת החשבונות ודואגת להעברת הכספים; אמצעי נוסף הינו הקפדה על ניצול חופשה רציפה אחת בשנה. אלה אינם אמצעים מתוחכמים ועצמתם הנה דווקא בפשטותם. ולמרות זאת נראה שלא קוימו בבנק למסחר, בין אם בידיעתו של הפיקוח על הבנקים, ובין אם מאחורי גבו. יתר על כן, ניתן לשאול האם בדק הפיקוח על הבנקים את התנועות בפקדונות ובאשראי, האם היה שבע רצון מיכולתם של מנכ"ל הבנק והמבקר הפנימי שלו ואם לא, האם דרש את החלפתם? האם בדק שלבנק היו נוהלים ומערכת בקרה נאותים. אך כאמור, מבקר המדינה יתן בודאי דעתו על שאלות אלו.

קרא עוד...
Download this file (Senat178.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
השלכות התוכנית הכלכלית של הממשלה

Senat# 177 - 23/5/2002

תמצית

בתוכנית הכלכלית שהובאה להצבעה משולבים צעדים חיוביים של רפורמה בצעדים הפוגעים באוכלוסיות החלשות ולפיכך לא ניתן להתייחס אליה כאל מקשה אחת.

קרא עוד...
Download this file (Senat177.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
נתונים השוואתיים בינלאומיים על מדד המשק

Senat# 176 - 19/5/2002

תמצית

מדי רבעון נערך סקר מקיף בהשתתפות 833 מומחים מ79- מדינות על מצב המשק בהשוואה בינלאומית. המכון הישראלי למחקר כלכלי וחברתי מבצע את הסקר עבור ישראל והוא קשור למכון IFO למחקר כלכלי בגרמניה. מכון IFO מרכז ומפרסם את המידע באופן קבוע מדי רבעון. כל מומחה מספק תחזית כלכלית בנוגע למדינה שלו ולשאר מדינות העולם בנושא אינפלציה, אבטלה, צמיחה כלכלית, סחר בינלאומי, שוק ההון ועוד.

קרא עוד...
Download this file (Senat176.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
השלכות מדיניות פיסיקלית מרסנת בתקופת מיתון

Senat# 175 - 5/7/2002

תמצית

החל מסוף שנת 2000 ישראל נכנסה לתהליך של מיתון הולך ומעמיק. סיבות המיתון לא נבעו ממדיניות מקרו כלכלית לא נכונה, או מתהליך מיתון "טבעי" במחזור העסקים לאחר תקופה של שגשוג. המיתון המעמיק היינו תולדה של שני גורמים "אקסוגנים": 1. המיתון העולמי בכלל והמשבר בענפי ההיי-טק בפרט. 2. התפרצות האלימות באזור והפסקת תהליך השלום.

קרא עוד...
Download this file (SENAT175.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>

דף 1 מ 3