fes-logomacro

ניירות עמדה סנאט:‬ 2005
מיניות נשים בישראל: בריאות מינית ו "הזכות למיניות" כזכויות יסוד

Senat# 278 - 20/12/2005

argaiv1734

תמצית

מטרת המסמך היא לספק חומר רקע כללי על ההיבטים החברתיים-תרבותיים של מיניות נשים בישראל, בעיקר כדי לעורר מודעות ציבורית לנושא "הזכויות המיניות" של נשים בישראל וכדי להצביע על מחסור במידע אמין וזמין בתחום זה ועל נחיצות גיבוש מדיניות ציבורית מקיפה בתחום זה, לרבות עידוד מחקרים, חינוך, והקצאת משאבים.

קרא עוד...
Download this file (278f.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
אחמדי-נז''אד נשיא איראן- נשיא חדש ומדיניות תקיפה אף יותר

Senat# 277 - 15/12/2005

תמצית

הפוליטיקה האיראנית ממשיכה לרתק תשומת לב רבה באיראן ומחוצה לה, ולמדיניותה השלכות ניכרות על המערב וגם השפעה רבה על ישראל ובטחונה. כמעט 27 שנים לאחר עליית המשטר האסלאמי, דומה שהמהפכה טרם הסתיימה, והעם האיראני ממשיך בחיפוש הדרך למימוש המאוויים שהיוו מלכתחילה שמן על גלגליו. בבחירות לנשיאות (24 יוני) שמו הבוחרים את יהבם על מחמוד אחמדי-נז''אד.

קרא עוד...
Download this file (277f.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
דילמת הדמוקרטיה העיראקית ואסטרטגית היציאה האמריקאית

Senat# 276 - 12/8/2005

תמצית

מאז נפילת הבעת'' העיראקי באביב 2003, מתחבטת עיראק בין שתי מגמות מנוגדות. מחד, ניסיון לכונן משטר דמוקרטי, פלורליסטי ויציב ומאידך, מהלכים הרסניים שמטרתם לחבל בכל מה שהושג עד כה במגמה להסיג את הגלגל אחורנית לתקופה של טרום המלחמה.

קרא עוד...
Download this file (276f.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
תוכנית הכשרה מקצועית: התמקדות בצעירים המצטרפים לשוק העבודה

Senat# 275 - 12/1/2005

תמצית

להלן נציג תוכנית הכשרה מקצועית הממוקדת בצעירים בתחילת דרכם בשוק העבודה. מתן הכשרה מקצועית ממוקדת לאוכלוסיית הצעירים בתחילת הדרך בשוק העבודה הוא חיוני על מנת לאפשר להם השתלבות מהירה והכנסה ראויה מעבודה

קרא עוד...
Download this file (275f.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
הצהרותיו של נשיא איראן משמעויות והשלכות

Senat# 274 - 22/11/2005

תמצית

דבריו של נשיא איראן, מחמוד אחמדינז''אד, בדבר הצורך למחוק את קיומה של ישראל מהמפה אינם מהווים חידוש, אלא הם המשך ישיר של גישתה האידיאולוגית של איראן כלפי ישראל מאז המהפכה ב-1979. החידוש המשמעותי בפרשה הוא הגינוי החד משמעי לדברים אלה מצד רבות ממדינות העולם ואף ממועצת הביטחון, ותגובות רפות מגורמים שונים בעולם הערבי. לא פחות חשובה, הייתה תגובתם של גורמים מובילים בצמרת האיראנית לגינויים.

קרא עוד...
Download this file (274f-2.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
תורכיה והאיחוד האירופי הכרזה על התחלת שיחות ההצטרפות

Senat# 273 - 14/11/2005

תמצית

ב-3 באוקטובר 2005 החליט האיחוד האירופי על התחלת שיחות הצטרפות עם תורכיה. בהכרזה האירופית, אשר קיבלה את ברכת אנקרה, נאמר כי מטרת השיחות היא הצטרפותה של תורכיה כחברה מלאה לאיחוד, אך נטען במפורש כי הצטרפות כזו אינה מובטחת מראש בשלב זה.

קרא עוד...
Download this file (273f.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
הצעת התקציב לשנת 2006 והשלכות המדיניות הכלכלית של הממשלה 2006-2002

Senat# 272 - 11/8/2005

תמצית

רקע לא ניתן לנתק את תקציב המדינה לשנת 2006 מכלל המדיניות הכלכלית של הממשלה הנוכחית שהוחלה משנת 2002. החל בשנה זו על רקע המיתון הכלכלי שליווה את אינתיפדת אל-אקצה נקטה הממשלה מדיניות כלכלית עם כיוון ברור וחד משמעי של הקטנת המגזר הציבורי (ב-12 מיליארד ₪ באורח מצטבר) ותשלומי ההעברה (כ-7 מיליארד ₪ בשנה). זאת מתוך מטרה לתת לכוחות השוק לפתור את המצוקות והקשיים שהן תוצר לוואי של פעילותו. קשיים כדוגמת אובדן מקומות עבודה כתוצאה משינויים מבניים מרחיקי לכת בשוק העבודה, וגידול בעוני ובפערים החברתיים נמנים על ההתפתחויות המאפיינות מדינות עולם מערבי רבות וישראל בכללן, וטרם נמצא להם פתרון. יחד עם זאת, ברור למדי שכוחות השוק לכשעצמם לא זו בלבד שאינם פותרים אותם אלא נמנים על הגורמים ליצירתן.

קרא עוד...
Download this file (272f.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
ההיבטים הביטחוניים של ישום תוכנית ההתנתקות מרצועת עזה וצפון השומרון

Senat# 271 - 31/7/2005

תמצית

מסמך זה יבחן את ההשלכות הביטחוניות הישירות והעקיפות המיידיות, של תכנית ההתנתקות. כיום אחראית אוגדה מרחבית סדירה על הגנת ההתנחלויות והפעילות הצבאית ברצועת עזה, וחטיבה מרחבית (חטיבת מנשה) בצפון השומרון. פינוי ההתנחלויות יקטין את החיכוך עם הפלסטינים ויפנה את כוחות צה"ל המרותקים כיום להגנת גוש קטיף והישובים בצפון השומרון בעיקר למשימות אחרות אך גם לתגבור הכוחות המאבטחים את המכשול.

קרא עוד...
Download this file (271f.pdf)Download PDF
הדפסהדוא

 
משמעות ביצוע ההתנתקות לצמיחת המשק הישראלי

Senat# 270 - 21/7/2005

תמצית

הקשר בין מצב הכלכלה למצב הביטחוני הוא ישיר כפי שניתן לראות מהתנהלות התוצר בישראל מראשית ימיה של המדינה. ניתן לפרק את הקשר הזה למספר רכיבים כדלקמן:

קרא עוד...
Download this file (270f.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
רפורמה בבתי המשפט

Senat# 269 - 17/7/2005

תמצית

כיצד מסוגלת מערכת בתי המשפט בישראל להתמודד עם כמיליון תיקים בשנה, שעה שלרשותה רק כמה מאות שופטים? זו השאלה המעסיקה את מעצבי המדיניות המשפטית כבר משנות ה-70 שניסו להציע רפורמות שונות שיקטינו את העומס וישפרו את היעילות. מאז אמצע שנות השבעים לפחות, כורעת המערכת תחת נטל גדל והולך של עניינים המוגשים לטיפולם של בתי המשפט.

קרא עוד...
Download this file (269f.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>

דף 1 מ 3